Menu dodatkowe
Dane zakładu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 22 B

12-130 Pasym

NIP: 745-184-58-78

REGON: 361724646

Konto bankowe:BS Szczytno o/Pasym

58 8838 1060 2009 0600 0879 0002

Informacje o zakładzie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. świadczy usługi mieszkaniowe i komunalne na terenie gminy Pasym. Do głównych zadań Spółki należy:

- obsługa oczyszczalni ścieków,

- wywóz nieczystości płynnych,

- produkcja i dostawa wody,

- budowa sieci i przyłączy wodnych oraz kanalizacyjnych,

- dostawa energii cieplnej z lokalnych kotłowni,

- utrzymywanie czystości ulic, placów, chodników,

- zarządzanie terenami zielonymi,

- zarząd cmentarzem komunalnym,

- wynajem mieszkań i lokali użytkowych,

- prace remontowo - budowlane.

Wodociąg:

Produkcja wody odbywa się w trzech stacjach uzdatniania wody: całkowicie zautomatyzowany proces technologiczny w SUW Pasym oraz obsługa półautomatyczna w SUW Grom i SUW Tylkowo. Długość sieci wodociągowej będącej w eksploatacji to około 100 km. W najbliższym czasie planowane są modernizacje stacji uzdatniania wody w Gromie i Tylkowie.

Kanalizacja:

Oczyszczalnia ścieków powstała w 1997 roku. Ścieki komunalne z terenu miasta trafiają do oczyszczalni przez cztery przepompownie kanalizacją sanitarną, a pozostałe ścieki dowożone są samochodami asenizacyjnymi. Długość sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji przez Spółkę to około 20km. W przyszłym roku zamierza się dokonać gruntownej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Pasymiu.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym sp. z o.o. rozpoczął właśnie nowy projekt pt. „Nasz dom Pasym”, który ma na celu budowę domu wielorodzinnego dla mieszkańców powiatu szczycieńskiego.

Losowe zdjęcie

Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. informuje o konieczności uregulowania należności za groby, w których pochówku dokonano ponad 20 lat temu. Wniesienia opłaty oczekujemy w przeciągu roku. Po tym czasie możliwy będzie pochówek innej zmarłej osoby w tym miejscu. Chcących wnieść opłaty informujemy, że Biuro ZGKiM Sp. z o.o. przy ul.Kościuszki 22B w Pasymiu będzie czynne wyjątkowo w dniach 1 i 2 listopada w godz. 10-14 . Petentów zapraszamy również w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt