Menu dodatkowe
Dane zakładu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o.

ul.Kościuszki 22 B

12-130 Pasym

NIP: 745-184-58-78

REGON: 361724646

Konto bankowe:BS Szczytno o/Pasym

58 8838 1060 2009 0600 0879 0002

Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 22 B, 12-130 Pasym

tel. 89 / 621 21 68

Prezes Zarządu - Ireneusz Rosik / e-mail: zgkim@pasym.plPoszczególne działy:

1) wywóz nieczystości płynnych: zgkim.komunalne@pasym.pl, tel: (89) 621-21-68 wew. 3

2) gospodarka wodno-ściekowa (rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków): zgkim.woda@pasym.pl, tel: (89) 621-21-68 wew. 2

3) warunki i odbiory techniczne wod-kan oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym: zgkim.odbiory@pasym.pl, tel: (89) 621-21-68 wew. 1

4) sprawy mieszkaniowe: zgkim.mieszkania@pasym.pl, tel: (89) 621-21-68 wew. 3

5) księgowość: zgkim.ksiegowosc@pasym.pl, tel: (89) 621-21-68 wew. 4

Czas pracy zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15

Po godzinach pracy, w sprawach alarmowych i awarii należy się kontaktować z :

Cezary Pinkowski - kanalizacja: tel. 501 268 114

Roman Sitko - wodociąg: tel. 512 273 358

Losowe zdjęcie

Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. informuje o konieczności uregulowania należności za groby, w których pochówku dokonano ponad 20 lat temu. Wniesienia opłaty oczekujemy w przeciągu roku. Po tym czasie możliwy będzie pochówek innej zmarłej osoby w tym miejscu. Chcących wnieść opłaty informujemy, że Biuro ZGKiM Sp. z o.o. przy ul.Kościuszki 22B w Pasymiu będzie czynne wyjątkowo w dniach 1 i 2 listopada w godz. 10-14 . Petentów zapraszamy również w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt