Oczyszczalnia ścieków powstała w 1997 roku. Ścieki komunalne z terenu miasta trafiają do oczyszczalni przez cztery przepompownie kanalizacją sanitarną, a pozostałe ścieki dowożone są samochodami asenizacyjnymi. Długość sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji przez Spółkę to około 20km.

Kanalizacja

 

          Produkcja wody odbywa się w trzech stacjach uzdatniania wody: całkowicie zautomatyzowany proces technologiczny w SUW Pasym oraz obsługa półautomatyczna w SUW Grom i SUW Tylkowo. Długość sieci wodociągowej będącej w eksploatacji to około 100 km.

Wodociąg

 

zgkim.woda@pasym.pl

ul.Kościuszki 22B, 12-130 Pasym

 89 621 21 68

ZGKiM Pasym Sp. z o.o.

O zakładzie

Informacje ogólne

 

            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. świadczy usługi mieszkaniowe i komunalne na terenie gminy Pasym. Do głównych zadań Spółki należy:

 

- obsługa oczyszczalni ścieków,

- wywóz nieczystości płynnych, - produkcja i dostawa wody,

- budowa sieci i przyłączy wodnych oraz kanalizacyjnych,

- dostawa energii cieplnej z lokalnych kotłowni,

- utrzymywanie czystości ulic, placów, chodników,

- zarządzanie terenami zielonymi,

- zarząd cmentarzem komunalnym,

- wynajem mieszkań i lokali użytkowych,

- prace remontowo - budowlane.

 

Dane zakładu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o.

ZGKiM & WebWave

Nr konta

BS Szczytno o/Pasym

58 8838 1060 2009 0600 0879 0002 

(48) 89 621 21 68