(48) 89 621 21 68

58 8838 1060 2009 0600 0879 0002 

BS Szczytno o/Pasym

Nr konta

ZGKiM & WebWave

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o.

Dane zakładu

grudnia

grudnia

12

Cmentarz komunalny

ZGKiM Pasym Sp. z o.o.

 89 621 21 68

ul.Kościuszki 22B, 12-130 Pasym

zgkim.woda@pasym.pl